Shilova, Alisa Igorevna, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2013) ARTICLES Issledovanie mekhanizmov razrusheniya uglerodnykh kompozitsionnykh materialov na osnove mekhanicheskikh ispytaniy s registratsiey signalov akusticheskoy emissii Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies