Slovikov, Stanislav Vasil'evich, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2013) ARTICLES Metodicheskie voprosy eksperimental'nykh issledovaniy vyazkouprugikh napolnennykh polimernykh kompozitov pri slozhnykh dinamicheskikh tsiklicheskikh vozdeystviyakh Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies