Isupova, Irina Leonidovna, Perm National Research Polytechnic University

Issue Section Title Abstract File
No 3 (2013) ARTICLES MATEMATIChESKOE MODELIROVANIE FAZOVYKh PREVRAShchENIY V STALYaKh PRI TERMOMEKhANIChESKOY NAGRUZKE Abstract PDF
(Rus)
No 3 (2013) ARTICLES OBZOR MATEMATIChESKIKh MODELEY DLYa OPISANIYa FAZOVYKh PREVRAShchENIY V STALYaKh Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies